ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek ciepła
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


ODCINKI
03.04.2020r. 13:40

Przy wykorzystaniu modelu ustalania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) zastosowanie mają następujące wskaźniki.
30.03.2020r. 18:05

Wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
30.03.2020r. 17:34

Średnie ceny sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji.
26.03.2019r. 05:46

Veolia Energia Łódź to przede wszystkim producent ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz dostawca ciepła dla mieszkańców Łodzi. Łódzka Veolia oferuje również inne usługi, m.in. wykonanie okresowych pomiarów emisji do atmosfery przez własne Laboratorium Badań i Pomiarów, mające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
18.10.2018r. 13:04

Zrealizowane przez VW Poznań i firmę Veolia Energia Poznań przedsięwzięcie umożliwiło ogrzewanie 32 budynków, w tym jeden ze szpitali w Poznaniu ciepłem pochodzącym z Odlewni Volkswagena. Rozwiązanie polega na przeprowadzeniu ciepła emitowanego przez sprężarki w Odlewni VWP poprzez węzeł cieplny Veolii bezpośrednio do miejskiego systemu ciepłowniczego. Jest to unikatowy w Europie przykład odzysku ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego. Przedsięwzięcie pozwala m.in. zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 1 tys. ton rocznie.
30.03.2018r. 06:19

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej jednostce kogeneracji . W podziale na: jednostki opalane paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW, opalane metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy oraz inne niż wcześniej wymienione.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE