ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek ciepła
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.WSPÓŁREDAGOWANIE SERWISUMATERIAŁY PROBLEMOWE
07.11.2016r. 05:07

mgr inż. Józef Dopke
W artykule przedstawiono średnie temperatury powietrza dla Szczecina w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2015/2016 r. Podano średnie temperatury powietrza w sezonie grzewczym 2015/2016 r. dla Białegostoku, Darłówka, Gdańska, Koszalina, Kołobrzegu, Mirosławca, Szczecina, Świnoujścia, Warszawy Okęcia i Wrocławia. Omówiono liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Szczecina w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2015/16 r. oraz przeprowadzono analizę zmian klimatycznych. Przedstawiono zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynku w siedemnastu ostatnich sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2015/2016 r. w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. Podano liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w sezonie grzewczym 2015/2016 r. dla 10 miast Polski. Na rysunku przedstawiono procentową zmianę zużycia energii na ogrzewanie identycznego budynku w sezonie grzewczym 2015/16 r. dla 10 miast Polski względem Szczecina.
27.10.2016r. 05:24

Michał Leśko, Wojciech Bujalski ("Rynek Energii" - 8/2016)
Evolution of energy market and development of IT result in new challenges for operational optimization in modern district heating networks. Among the solutions which can help in such optimization, thermal load shifting with the use of inertia of buildings has been identified as one which requires additional research. Two mathematical models for simulation of transient behavior of buildings connected to DH systems have been described, and the more simplified model has been validated by comparing results.
03.10.2016r. 05:20

Michał Bajor, Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz ("Rynek Energii" - sierpień 2016)
W pracy opisano koncepcję współpracy biogazowych modułów kogeneracyjnych z niskotemperaturowym obiegiem parowym. Proponowana modernizacja pozwoliłaby na wykorzystanie entalpii fizycznej spalin, tym samym zwiększając sprawność urządzeń wytwarzających ciepło i energię elektryczną. Tego typu rozwiązanie umożliwiłoby częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w przedsiębiorstwie.
28.09.2016r. 05:20

Wojciech Dąbrowski ("Instal" - 9/2016)
W lipcu br. Ministerstwo Energetyki przedstawiło do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia rynku dwutowarowego energii elektrycznej w Polsce poprzez uruchomienie tzw. rynku mocy. Oznacza to, że oprócz sprzedawania i kupowania energii elektrycznej, jak do tej pory, będą dokonywane także transakcje polegające na zakupie przez Operatora Sieci Przesyłowej od producentów ich gotowości do dostarczenia określonej ilości mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
13.09.2016r. 05:09

Zaprezentowane wyniki prognozy symulacji oraz warunków cenowych microCHP wskazują na potencjalne istnienie niszy rynkowej dla mikrokogeneracji efektywnej ekonomicznie - przy założeniu zbliżania się kosztów instalacji, montażu, przeglądów do porównywalnych technologii produkcji ciepła dla GD korzystających z ciepła poza sieciowego.
Adam Iwan - PGNiG Termika SA, Józef Paska - Politechnika Warszawska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
09.09.2016r. 05:28

Dawid Steciuk, AGH
W pracy podjęty został problem możliwości zagospodarowania energii cieplnej z wód podziemnych eksploatowanych za pomocą płytkich ujęć do celów ciepłowniczych. Ujęcia mogą stanowić źródło niskotemperaturowej energii geotermalnej, pozyskiwanej za pomocą pomp ciepła. W pracy oszacowano ilość energii cieplnej możliwej do pozyskania z wód podziemnych ujęciami zlokalizowanymi w rejonie Krakowa oraz zaproponowano wykorzystanie zespołu ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Mistrzejowic.
08.09.2016r. 05:20

Andrzej Mroczkowski ("Instal" nr 7-8/2016)
W artykule poruszane są zagadnienia rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, wynikające z uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej. W ustawie tej zawarta jest nowelizacja ustawy Prawo energetyczne art. 45 a. Artykuł 45a dotyczy zasad rozliczania kosztów ogrzewania. Zdaniem autora, nowelizacja nie wypełnia zaleceń dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu do art. od 9 do 11. Nie wprowadza powszechnego obowiązku wyposażenia budynków i lokali w urządzenia do rejestracji zużycia ciepła, nie zawiera prostych i jasnych zasad jak sporządzić rozliczenie kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.
01.08.2016r. 05:28

Daniel Zbroński ("Rynek Energii" - czerwiec 2016)
W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano ciepło sieciowe i energię elektryczną, których zużycie w gospodarstwach domowych zestawiono w układzie globalnym i regionalnym Polski. Ponadto ustalono krajowe i wojewódzkie ogólne zużycie, okresowe i roczne tempo zmian zużycia tych nośników energii w gospodarstwach domowych w poszczególnych regionach za lata 2006-2014.
27.06.2016r. 05:29

Jacek Kamiński, Adrianna Malik ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
Artykuł opisuje możliwość zastosowania metod programowania matematycznego w celu obniżenia kosztów pozyskania paliw w elektrociepłowniach poprzez optymalizację kierunków oraz wolumenów dostaw.
24.06.2016r. 05:22

Janusz Lichota, Kazimierz Wójs, Piotr Podkomorzy ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
W artykule omówiono różne rodzaje akumulacji ciepła oraz zaprezentowano ciekawsze wyniki ze zbudowanych układów akumulacji ciepła w przemianie fazowej ciało stałe - ciecz. Pokazano schemat termodynamiczny elektrowni THEMIS, podano podstawowe dane z analizy techniczno-ekonomicznej tej elektrowni. Omówiono również podstawowe dane techniczne akumulatora z przemianą fazową zlokalizowanego w Carboneras w Hiszpanii.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE