ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek ciepła
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.WSPÓŁREDAGOWANIE SERWISUMATERIAŁY PROBLEMOWE

TOP zakładów termicznego przekształcania odpadów
16.03.2020r. 05:06

Wojciech Sikorski ("Energia i Recykling" - 3/2020)
Wykorzystanie odpadów jako surowca do zasilania kotłów energetycznych w zakładach termicznego przekształcania odpadów prowadzi do uzyskania szeregu korzyści. To m.in. obniżenie wielkości oraz liczby składowisk, oczywisty zysk energetyczny w postaci energii elektrycznej lub ciepła, a także wsparcie środowiska naturalnego. Zakłady energetyczne tego rodzaju są rozpowszechnione już na całym świecie, mamy je także w Polsce. Przedstawmy zatem kilka przykładów inwestycji, które wyspecjalizowane są w termicznym przekształcaniu odpadów, a które zaliczyć można do absolutnego topu tego typu obiektów na świecie.
Rozwój światowych gospodarek przyspiesza (oczywiście, nie wszędzie, ale jednak w przypadku większości krajów) z roku na rok. Determinuje to intensyfikację postępu przeróżnych technologii, a także unowocześniania wielu aspektów naszego codziennego życia, co niewątpliwie wpływa na poprawę jego komfortu. Zmienia się dzięki temu wizerunek otaczającego nas świata. Należy się jednak zastanowić, czy wszystkie te zmiany zmierzają we właściwym kierunku.

Niejednokrotnie przyszło nam już zapewne oglądać góry odpadów składowane w miejscach o zupełnie innym przeznaczeniu. Z tym problemem trudno cokolwiek zrobić. Istnieje jednak niezwykle jasna idea minimalizowania masy odpadów komunalnych, deponowanych na składowiskach. Chodzi o wykorzystywanie różnego rodzaju śmieci jako surowca do zasilania kotłów energetycznych w zakładach termicznego przekształcania odpadów. Dochodzi w tym przypadku do uzyskania wielu korzyści, z których podstawowe to obniżenie wielkości oraz liczby składowisk, zysk energetyczny w postaci energii elektrycznej i/lub ciepła, a także wsparcie środowiska naturalnego. Zakłady energetyczne znajdziemy na całym świecie, również na terenie Polski działają przedstawiciele tej technologii.

Austriackie i niemieckie wzorce

Zlokalizowany w okolicach Wiednia zakład Spittelau rozpoczął działalność już w 1976 r. Po wielu modernizacjach uzyskał on znaczącą wartość wskaźnika rocznej ilości przetworzonych odpadów, wynoszącą aż 275 tys. ton. Dzięki temu z wygenerowanego ze spalania ciepła korzysta ok. 60 tys. gospodarstw domowych. Doliczyć należy do tego dodatkowo kilkaset zakładów przemysłowych, zlokalizowanych w obrębie regionu wiedeńskiego. Moc znamionowa całego zakładu energetycznego Spittelau to 476 MW (z czego 76 MW pochodzi ze spalania odpadów komunalnych). W przypadku stolicy Austrii szacuje się, że każdy mieszkaniec generuje ok. 630 kg odpadów rocznie. Tylko 3% tej masy trafia na składowiska. Blisko 23% podlega recyklingowi, 11% kompostowaniu, a 63% utylizacji w zakładach energetycznych. Niemal jedna czwarta ciepła dostarczanego do Wiednia pochodzi właśnie z termicznego przekształcania odpadów.

Inną austriacką inwestycją jest elektrociepłownia Zistersdorf, która, co prawda, przetwarza mniejsze ilości odpadów niż Spittelau - ok. 146 tys. ton rocznie - jednak nadal jest to wielkość znacząca. Możliwości tego zakładu podkreślają godzinowe możliwości przetworzenia odpadów - to aż 20 ton. Zasobnik stanowiący magazyn posiada pojemność 7300 m3, co pozwala na ciągłe funkcjonowanie zakładu przez siedem dni w tygodniu bez konieczności ponownego uzupełniania. Wygenerowana w tym miejscu energia elektryczna pozwala zasilić ok. 30 tys. domostw.

Monachium jest kolejnym przykładem miasta posiadającego wydajną instalację termicznego przekształcania odpadów. Ta niemiecka metropolia charakteryzuje się stosunkowo niskim - jak na europejskie standardy - wskaźnikiem ilości wytwarzanych odpadów, przypadających na jednego mieszkańca, wynoszącym ok. 460 kg rocznie. 44% tej masy poddawana jest recyklingowi, 49% spalana, 6% kompostowana, a tylko 1% deponowana na składowiskach. Przekłada się to na możliwości monachijskiego zakładu termicznego przetwarzania odpadów Müllheizkraftwerk - München Nord, które wynoszą 2029 ton wkładu dziennie, a przeliczając to na skalę roczną - aż 700 tys. ton. Ta bawarska elektrociepłownia charakteryzuje się również bardzo dobrym wskaźnikiem konwersji energii - w wysokości 0,41 MWh energii elektrycznej oraz 2,57 MWh ciepła pochodzących z jednej tony zutylizowanych odpadów.

Szwedzkie i szwajcarskie doświadczenia

Innym dobrym przykładem skutecznego zakładu termicznego przekształcania, tym razem ze Skandynawii, jest Sysav South Scania Waste. Ta mieszcząca się w mieście Malmö w Szwecji instalacja rozpoczęła pracę już w 1973 r. i od tamtej pory była systematycznie rozbudowywana, dzięki czemu obecnie ma możliwość przetwarzania ok. 630 tys. ton odpadów rocznie. Wartość ta jest równoważna spaleniu ok. 250 tys. ton węgla kamiennego, co daje pewne wyobrażenie o ogromie utylizowanych w tym miejscu odpadów oraz zaoszczędzonego w ten sposób surowca energetycznego. Taka ilość unieszkodliwianych termicznie odpadów pozwala na wygenerowanie ok. 1,4 mln MWh ciepła, które każdego roku ogrzewa blisko 70 tys. gospodarstw domowych. Dodatkowo każdego roku generowanych jest 250 tys. MWh energii elektrycznej.

Miastem, które również może poszczycić się posiadaniem zaawansowanej technologicznie instalacji termicznego przekształcania odpadów, jest szwajcarski Zurich. Na działający tam system składają się łącznie trzy elektrociepłownie. Najstarszy z zakładów działa już od 1974 r. To szwajcarskie miasto charakteryzuje się niskim rocznym wskaźnikiem generowanych odpadów - w wysokości ok. 400 kg na mieszkańca. Łącznie każdego roku do trzech zakładów energetycznych działających w tym rejonie trafia 96 tys. ton odpadów z samego Zurychu, 183 tys. ton z okolicznych miast, 11 tys. ton w postaci pozostałości po złomowaniu samochodów oraz ok. 40 tys. ton bezwodnych osadów z oczyszczalni ścieków. Daje to całkowitą masę 330 tys. ton odpadów, które przetwarzane są z wydajnością 0,45 MWh energii elektrycznej oraz 1,26 MWh ciepła z każdej tony. Ciekawostką w tym przypadku jest brak jakiegokolwiek składowania odpadów.

Duńskie i hiszpańskie przykłady

Zakład energetyczny Amager Bakke, działający w okolicach duńskiej Kopenhagi, został uruchomiony 30 marca 2017 r. Historia jego funkcjonowania jest więc dość krótka. Jego wydajność obliczona jest na utylizację ok. 400 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Można również podać rozkład procentowy przeznaczenia odpadów do niego trafiających: 62% poddawanych jest dalszemu recyklingowi, 25% spalanych, 4% kompostowanych, ale aż 9% trafia na składowiska. Ta ostatnia wielkość jest dość wysoka i mocno różni się od prezentowanych do tej pory przypadków.

Jeden z ciekawszych przykładów termicznego zagospodarowania odpadów obserwujemy na położonej u wybrzeży Hiszpanii Majorce. Już sam fakt, iż mamy tu do czynienia z wyspą, a więc terenem odseparowanym od kontynentu, powoduje pewne utrudnienia. Co ciekawe jednak, ta pozorna komplikacja determinuje jednocześnie konieczność rozwoju technologii umożliwiających unieszkodliwianie odpadów bezpośrednio na wyspie. Taką alternatywą okazała się budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów. Mowa tu o elektrociepłowni Son Reus, mieszczącej się w Palma de Mallorca. Obiekt ten skutecznie redukuje masę składowanych na wyspie odpadów - aż o 92% - generując jednocześnie ilość energii elektrycznej pozwalającej na zaspokojenie potrzeb energetycznych Majorki i dodatkowo Minorki w wysokości 4,7%. Zakład każdego roku utylizuje blisko 200 tys. ton odpadów komunalnych, 6 tys. ton osadów ściekowych, 3 tys. ton odpadów sanitarnych oraz ok. 150 tys. ton alternatywnego paliwa RDF. Elektrociepłownia składa się z czterech bloków - dwa starsze modele charakteryzują się wydajnością rzędu 18,75 ton odpadów na godzinę, natomiast dwa nowe - 27 ton na godzinę.

Przez Stany Zjednoczone do Japonii

Wychodząc poza Europę, warto nadmienić sytuację z termicznym unieszkodliwianiem odpadów w Stanach Zjednoczonych. W przypadku tego wielkiego kraju trudno wskazać jeden dominujący zakład energetyczny, ponieważ jest ich wiele. Wymienić tu można m.in. Essex County Resource Recovery Facility w Newark, Lee County Solid Waste Resource Recovery Facility w Fort Myers czy Montgomery County Resource Recovery Facility w Dickerson. Nadmienić jednak należy, iż w kraju tym zlokalizowanych jest mnóstwo małej wielkości elektrowni typu waste-to-energy. Dzięki nim bardzo skutecznie usprawniony został ogólny system przetwarzania odpadów.

Na koniec warto pokazać światowe projekty o skali wręcz gigantycznej. Pierwszy z nich zlokalizowany jest, a raczej będzie, gdyż budowa nie została jeszcze ukończona, w Dubaju. Ma to być największa tego rodzaju inwestycja na świecie, która będzie mogła poszczycić się znamionową mocą zainstalowaną w wysokości 185 MW. Zapewni to energię elektryczną dla 120 tys. gospodarstw domowych, a co najważniejsze - doprowadzi do utylizacji 60% generowanych w Dubaju odpadów. Fakt, iż ma to być największa tego rodzaju jednostka w skali świata, potwierdza spodziewana przepustowość w wysokości 2 mln ton odpadów rocznie.

Drugi wielki projekt pochodzi z Chin. Ma on zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. Obiekt zlokalizowany jest w pobliżu aglomeracji Shenzhen (niedalekie okolice Hongkongu). Jego podstawowa wydajność wynosić ma 5 tys. ton na odpadów dziennie. Ma to pozwolić na usprawnienie gospodarowania odpadami w okręgu liczącym ponad 20 mln mieszkańców, gdzie produkcja odpadów wynosi 15 tys. ton dziennie, a każdego roku wzrasta o blisko 7%. Sam budynek spalarni zadziwia nie tylko zakładaną wydajnością, ale także dodatkowymi rozwiązaniami, polegającymi głównie na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Chodzi w tym przypadku przede wszystkimi o rozmieszczenie na dachach obiektu blisko 44 tys. m2 paneli fotowoltaicznych.

Nie sposób nie wspomnieć także o jednym z azjatyckich krajów wyspiarskich, a mianowicie o Japonii. Problem składowania i utylizacji odpadów na wyspie był już wspomniany na przykładzie Majorki, jednak Kraj Kwitnącej Wiśni radzi sobie w tym aspekcie doskonale. W rezultacie dobrze rozwiniętej infrastruktury do termicznego przekształcania odpadów ponad 69% całkowitej ich ilości zostaje zutylizowana w technologii pozwalającej na odzysk energii.

Termiczne przekształcanie odpadów wydaje się najbardziej ekonomicznym oraz popartym argumentami ekologicznymi rozwiązaniem technologicznym, umożliwiającym utylizację odpadów komunalnych. W Europie instalacje takie działają już od dziesiątek lat, a to sprzyja ich stałemu udoskonalaniu i modernizacji. Rozwiązania te dotarły już także do Polski, dzięki czemu możliwa staje się skuteczniejsza walka z wciąż rozrastającymi się składowiskami odpadów. Warto dodać, jak bardzo ciekawe i futurystyczne kształty mają niektóre z budynków zakładów termicznego przekształcania odpadów. Potwierdza to, iż obiekt taki nie musi straszyć mieszkańców czy turystów, lecz może nawet stanowić lokalną atrakcję. Natomiast coraz częstsze i powszechniejsze integrowanie różnorodnych źródeł energii odnawialnej w jednym obiekcie, np. poprzez wykorzystanie promieni słonecznej bądź wiatru, działa pozytywnie na opinię publiczną oraz pozwala na pogłębianie dywersyfikacji źródeł energii.

KOMENTARZE ( 2 )


Autor: Sum 20.03.2020r. 07:39
Jest mały problem, spalarnie już nie są trendy. Teraz ma być gospodarka obiegu zamkniętego, co by to miało nie znaczyć.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: ekologik 20.03.2020r. 13:35
spalanie należy do obiegu zamkniętego! CO2 i inne mikroelementy są wchłaniane przez biosferę, są na to miliardy lat... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE