ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek ciepła
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.WSPÓŁREDAGOWANIE SERWISUMATERIAŁY PROBLEMOWE

Co nas obchodzi ten cały smog...
21.02.2020r. 05:25

Jedynie co trzeci Polak, i to głównie mieszkaniec dużego miasta, podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia, związane z niską jakością powietrza w miejscu jego zamieszkania. Najczęściej poprzestajemy na śledzeniu komunikatów dotyczących stanu powietrza, rzadziej ograniczamy czas przebywania poza budynkami podczas smogowych alarmów, a na montaż w domu filtrów powietrza czy noszenie maseczki na ulicy decydują się już nieliczni.
Kwestii oceny zanieczyszczenia powietrza w Polsce przez naszych rodaków postanowiło przyjrzeć się Ministerstwo Klimatu (wcześniej Ministerstwo Środowiska). Ze zleconych przez te resorty badań na reprezentatywnej grupie respondentów wynika, że za czynniki będące głównymi zagrożeniami dla jakości powietrza uważamy przede wszystkim emisje zanieczyszczeń z produkcji energii elektrycznej i ciepła, na co wskazało 78% badanych, działalności przemysłowej (76,6%) oraz samochodów osobowych i ciężarowych (73,7%). Blisko dwie trzecie badanych wskazało na emisje zanieczyszczeń z innych krajów lub regionów oraz z gospodarstw domowych. Ponadto, w opinii połowy respondentów, zagrożeniami dla jakości powietrza są emisje z gospodarstw rolnych oraz zanieczyszczenia naturalne. Uważamy także, że występowanie smogu zależne jest przede wszystkim od sezonu - zjawisko to powodują głównie samochody oraz gospodarstwa domowe w porze zimowej. Znacznie rzadziej w tym zakresie wskazujemy na te same czynniki, ale w sezonie letnim.

Trzech na dziesięciu coś robi

Czy Polacy reagują na szkodliwy wpływ niskiej emisji na zdrowie? Z badań wynika, że niemal trzech na 10 rodaków deklaruje podejmowanie działań na rzecz ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza. Takie deklaracje częściej padały wśród osób wieku od 35 do 59 lat (34,8% - 36,1%) oraz z wykształceniem wyższym (48,3%). Działania tego typu częściej podejmują mieszkańcy dużych miast, powyżej 200 tys. mieszkańców, a jednym z najczęściej inicjowanych jest śledzenie komunikatów dotyczących stanu jakości powietrza (70,4%). Dość częstą praktyką jest także ograniczanie czasu przebywania na powietrzu podczas alarmu smogowego (43,6%). Co czwarta osoba w celu ochrony własnego zdrowia zamontowała w domu filtr oczyszczający powietrze, a blisko co 10 deklaruje noszenie maseczki antysmogowej. Zamontowanie w domu filtrów oczyszczających powietrze deklarują w szczególności mężczyźni oraz mieszkańcy średnich miast - od 50 do 200 tys. mieszkańców. Wśród zwolenników noszenia maseczek również dominują mężczyźni, ale także osoby starsze.

Polacy raczej rzadko podejmują działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń szkodliwych dla powietrza, a jeśli już deklarują ich realizację, to najczęściej są to inicjatywy niskokosztowe. Co trzeci Polak podjął osobiście takie działania, ale trzeba powiedzieć, że znacznie częściej inicjują je mieszkańcy aglomeracji niż mniejszych miejscowości (np. wieś 23,7%, podczas gdy miasto powyżej 500 tys. mieszkańców - 50,9%). Najpopularniejszą formą okazuje się być rezygnacja z poruszania się samochodem na rzecz komunikacji miejskiej lub jazdy rowerem czy chodzenia pieszo. Ponad połowa badanych, którzy zadeklarowali, iż podejmują działania na rzecz zmniejszenia emisji, wskazała również na zmianę systemu ogrzewania domu czy mieszkania oraz wymianę sprzętu AGD-RTV na energooszczędny. Znacznie mniej popularnymi czynnościami są te wymagające ponoszenia stosunkowo wysokich kosztów, np. ocieplenie domu czy kupno samochodu niskoemisyjnego.

Działania, które powinny być w największym stopniu stosowane w celu poprawy jakości powietrza, to więc te, które związane są z emisją zanieczyszczeń spowodowanych użytkowaniem samochodów oraz nieodpowiednim ogrzewaniem domów. Badani najczęściej wskazywali na takie rozwiązania tych problemów jak wymiana starych pieców i zwiększenie kontroli emisji spalin w samochodach oraz tego, czym pali się w piecach. Istotny odsetek wskazań dotyczył również podłączania indywidualnych gospodarstw do sieci ciepłowniczej, termomodernizacji budynków, stosowania OZE czy wprowadzania miejskich systemów rowerowych.

Podejmowane w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń inicjatywy różnicują się w największym stopniu ze względu na wiek, dochód oraz miejsce zamieszkania Polaków. Na zmianę systemu ogrzewania domu czy mieszkania częściej decydują się ludzie młodzi (15-25 lat) i w średnim wieku (45-59 lat). W przypadku ocieplenia domu czy zakupu samochodu niskoemisyjnego zmiennymi w największym stopniu różnicującymi odpowiedzi są dochód oraz wykształcenie (w oby przypadkach im wyższe, tym większy odsetek wskazań).

To przecież rola rządu

Żadnych działań na rzecz zmniejszenia szkodliwej emisji nie podjęło - zgodnie z deklaracjami - 56,9% badanych osób. Powodem takiego podejścia jest przede wszystkim przekonanie, że to rząd lub samorząd powinny się tym zająć (47,5%). Takie przekonanie deklarowane było głównie przez osoby pomiędzy 26. a 34. rokiem życia, a także mieszkańców średnich miast (50-200 tys.). Ponadto co czwarta osoba nie wierzy, że może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Na odpowiedź "nie zanieczyszczam powietrza" wskazało 12% odpowiadających, a na brak czasu - 9,8%. Co piąta osoba przyznała, że nie wie, co w ogóle mogłaby zrobić w tym kierunku.

Respondentów zapytano także, jakie rozwiązania byliby skłonni zrealizować bądź zaakceptować w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Najczęściej wskazywano w tym przypadku na korzystanie z transportu publicznego, jazdę na rowerze lub poruszanie się pieszo po mieście (63,7%), ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta (57,5%) oraz zmianę systemu ogrzewania własnego domu lub mieszkania (54,9%). 51,7% badanych zaakceptowałoby ograniczenie liczby miejsc parkingowych w centrum miast, a 50,3% zakaz wjazdu do nich samochodów określonego typu, np. o określonym roczniku. Spośród wybranych rozwiązań najmniej osób skłonnych byłoby zaakceptować wzrost cen energii elektrycznej, spowodowany produkowaniem jej z odnawialnych źródeł.

Co z powietrzem za 10 lat?

Polacy nie mają jednoznacznej opinii na temat zmian jakości powietrza w perspektywie najbliższych 10 lat. Niewiele ponad połowa z nas uważa, że obecny stan ulegnie poprawie lub pozostanie bez zmian, natomiast 40% wskazuje na pogorszenie sytuacji. Osoby młode (15-25 lat) i w średnim wieku (45-59 lat) nieco częściej niż pozostałe grupy wiekowe podchodzą do tej kwestii optymistycznie i mają nadzieję na poprawę. Analogiczną zależność zaobserwowano w przypadku respondentów z wykształceniem podstawowym i wyższym. Jednocześnie grupami najbardziej pesymistycznymi pod tym względem są osoby starsze (60 lat i więcej) oraz posiadające wykształcenie zawodowe.

Wyniki przeanalizowano również pod kątem województwa zamieszkania respondentów. Okazuje się, że przekonanie dotyczące poprawy jakości powietrza w najbliższych latach zdecydowanie częściej towarzyszy mieszkańcom województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego niż pozostałej części kraju. Postawa negatywna w największym stopniu towarzyszy natomiast mieszkańcom województwa podlaskiego i dolnośląskiego.

Badanie zrealizowane przez DANAE w październiku i listopadzie 2019 r. na próbie 1000 respondentów techniką CATI, czyli metodą zbierania danych polegającą na przeprowadzeniu wywiadu przy użyciu urządzeń mobilnych (laptop, palmtop), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.


Sposoby Polaków na zmniejszenia emisji zanieczyszczeń:

- korzystanie z komunikacji publicznej, chodzenie pieszo, jazda rowerem - 71,7%,

- ograniczenie używania samochodu w mieście - 57,2%,

- zmiana systemu ogrzewania domu lub mieszkania - 54,1%,

- wymiana domowego sprzętu AGD-RTV na energooszczędny - 52,7%,

- ocieplenie budynku - 38%,

- kupno samochodu niskoemisyjnego - 24,6%.


Jakie działania powinny zostać podjęte w celu poprawy jakości powietrza w Polsce?

- wymiana starych pieców węglowych na niskoemisyjne - 73,7%,

- zwiększenie kontroli emisji spalin w samochodach osobowych i ciężarowych - 73%,

- zwiększenie kontroli, czym pali się w domowych piecach - 71,7%,

- podłączenie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej - 65,7%,

- stosowanie odnawialnych źródeł energii - 64,6%,

- wprowadzanie systemów rowerowych - 64,6%,

- termomodernizacja budynków - 63,9%,

- wprowadzanie stref ograniczonego ruchu - 55%,

- wydzielanie bus-pasów - 46,6%.
"Energia & Recykling" - 2/2020

KOMENTARZE ( 4 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: zgryźliwy 21.02.2020r. 13:20
Odpowiadam, jakie działania należy podjąć w celu uruchomienia programu "czyste powietrze": likwidacja... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 2 | Najnowsza odpowedź: 22-02-2020r. 16:33 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Sum 24.02.2020r. 08:51
Smog jako problem społeczny jest wytworem medialnym wytworzonym w wyniku wdrożenia dyrektywy CAFE. Dyrektywa była,... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE